Proiecte Investitionale

 ,,Reabilitarea caminului cultural Rudeni"

    
 

    
 

    
 

   
 

ACTIVITATEA CULTURALA ,,Comemorarea eroilor''
 
    

    

    

    

 

 Proiecte finalizate

Nr. crt.

Denumire proiect

Sursa de finantare

Valoare proiect(lei)

Numar contract

Observatii

1.

Alimentare apa sat Rudeni

Ordonanta 7

16.132 mii lei

69 / 04.01.2008


2.

Masura 322

Fonduri europene

10.837.430

1832 / 08.04.2011


3.

Dezvoltarea turismului in zona de nord-vest a judetului Arges

Fonduri europene

1.032.220

1136 / 29.12.2010


4.

Sistem centralizat de alimentare cu apa in satele Paltenu, Pauleni, Ianculesti si catun Mosteni din comuna Suici

ORDONANTA 28/2013

2.665.0005.

Lucrari de punere in siguranta a Culei Sultanica

Fonduri europene
6.

Extindere si modernizare iluminat public

BUGET LOCAL

700.000

1307/19.03.2007


7.

Dotare camin cultural sat Rudeni

Fonduri europene

86.000Proiecte in derulare

Nr.crt.

Denumire proiect

Sursa de finantare

Valoare proiect (lei)

Executat pana la 31.12.2014 (lei)

Cofinantare

(Necesar finalizare) din care alocatii de

Rest de executat necesar 2015(lei)

Numar 

 contract

Obser-

vatii

2.

Sediu nou Primarie

Buget local

1.423.000

800.000

600.000

600.000

1383 / 12.12.2011

-

6.

Extindere sistem de canalizare in satele Suici si Rudeni, comuna Suici, judetul Arges

Buget localProiecte propuse pentru implementare


Nr.

Crt.

Denumire proiect

Sursa de 

finantare

Valoare

 Proiect (lei)

Stadiul 

 proiectului

1.

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA TOMA BRATIANU SAT SUICI

REABILITARE SCOALA TOMA BRATIANU NR.1 SAT RUDENI

AMENAJARE PRIN PIETRUIRE DC 235:SUICI (DJ 703 G)- CARPENIS-MORASTI (DC 236), KM 0+500 – 1+ 685, IN COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES

IMBUNATATIREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII LEGATE DE DEZVOLTAREA AGRICULTURII IN COMUNA SUICI JUDETUL ARGES

PIETRUIRE PE D.C. 448 IANCULESTI ( DJ 703 G) – PONOARA – LIMITA JUDETUL VALCEA , L= 2,6 KM, IN COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES

MODERNIZARE DRUMURI VICINALE IN COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL VALEA CALULUI DIN COMUNA SUICI, JUDETUL ARGES

MODERNIZARE DRUMURI IN SAT SUICI SI SAT RUDENI, JUDETUL ARGES

Proiecte noi

NR.

CRT.

DENUMIRE PROIECT

Valoare proiect

Stadiul proiectului


Dotare sistem informatic

50.000

-


Realizarea retea de alimentare cu apa in satul Valea Calului

2.150.000

SF, PT, DE


Modernizare DJ 704 G Suici-Cicanesti – albesti

3.500.000

SF


Modernizare DC 246 Rudeni- Cicanesti

3.700.000

SF


Modernizare DC 237 Suici- Pauleni


2.600.0000

SF


Modernizare DC 245 Cepari – Valea Calului

1.800.000

SF


Modernizare DC 235 Suici- Carpenis

Modernizare DC 448 Ianculesti- Ponoara – hotar sat Robaia, comuna

Berislavesti, judetul Valcea

1.600.000

2.300.000

SF


SF


Modernizare scoli din comuna Suici

760.000

SF


Modernizare statii de transport public

30.000

-


Modernizare si extindere retea de iluminat public in comuna Suici

5.000.000

-


Proiecte cu finantare europeana in implementare

1. „ Prima infiintare retea publica de apa uzata, imbunatatirea retelei publice de apa, imbunatatire drumuri comunale si vicinale, prima infiintare si dotare centru de asistenta dupa programul scolar, dotare camin cultural, comuna Suici, judetul Arges”, finantat  prin  FEADR, Masura 322

Valoare totala proiect: 13.439 mii lei cu tva


2.” Dezvoltarea si consolidarea turismului in zona de nord a Vaii Topolog in localitatea Suici, judetul Arges prin sprijinirea promovarii resurselor turistice” finantat prin POR, Axa 5, D.M.I. 5.3.

Valoare totala proiect: 1.032 mii lei cu tva